Eiendommen Gråten ble kjøpt av kontorsjef Jens Ytterbøe ved Framnæs Mek Værksted i 1910. Eiendommen var på hele ca 300 mål. Huset ble bygget som en vanlig bolig, men Ytterbøe etablerte et helt nytt gårsbruk med skog og jordbruk. I 1957 kjøpte Sandar kommune gårdsparten av eiendommen for etablering av boliger, mens hovedhuset fortsatte som bolig. Senere kjøpte murmester Carsten Fredriksen denne eiendommen. Han testamentere eiendommen til Sandefjord kommume med klausul om at det skulle bygges eldresenter og sykehjem her. Dette er nå (2020) forlengst tatt i bruk og har fått navnet Kamfjordhjemmet.

Kilde: Roger Davidsen : Steder i Sandefjord

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Gråtendammen

   
https://www.sandefjordshistorie.no