Helgerødveien er riksvei 303, og går fra "Nilsesvingen" på Gokstad, passerer Gokstadhaugen og går videre mot Stokke. Fra krysset med Sandsveien skifter Helgerødveien navn til Feenveien.
Navnet ble vedtatt i 1977.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Helgerødveien 70

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Helgerødveien 91

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Helgerødveien 95

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Helgerødveien 280

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Helgerødveien 83

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Helgerødveien / Alonso

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Helgerødveien / Mønnerødveien

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Helgerødveien 24

   
https://www.sandefjordshistorie.no