Vestfold og Grenland krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund, senere KFUK-KFUM eier stedet. I 1923 ble det opprinnelige småbruket Natholmen kjøpt til leirsted. De brukte det lille våningshuset som peisestue frem til rundt 1975, da det ble revet og erstattet med en ny bygning lik den gamle.
Leirstedet fikk navnte Knattholmen, som kanskje er det opprinnelige navnet på øya. Til dette småbruket hørte også et fjøs. I den første tiden på Knattholmen ble fjøset tatt i bruk som internat og kalt Johannesborg etter Johannes Smidt-speiderleder, sjømannsprest og biskop. I 1978 ble fjøset nybygd. I 1937 ble eiendommen Strandheim kjøpt og lagt til leirstedet.
Knattholmen er Norges eldste faste leirsted. Hovedbygningen ble erstattet med ny bygning etter brann.

Har du gamle bilder eller nye opplysninger ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Bygninger

  • Totalt bilder i artikkelen: 7

    Omgivelser

   
https://www.sandefjordshistorie.no