Ole Weggers vei går fra Lyhmanns vei til Idrettsveien ved Sandarbanen på Vestre Rød-området.
Den krysser Skoleveien, Fagerliveien, Fagerengveien, passerer Vollveien, krysser Fagerstadveien og Fagerholtveien.

Den 2. februar 1885 ansatte Christen Christensen Ole Wegger som formann i Sandefjord Flytedokker A/S, og det var et heldig valg. Knut Hougen spør i Sandefjords Historie: ”Hva ville A/S Framnæs Mek. Værksted ha vært uten Ole Wegger?, og hva ville det kommet ut av ”Jason-ekspedisjonene uten C. A. Larsen?”.

17.11.1938: Nye veinavn.Vei fra Torvet opover til Ing. Magnussen: Ole Weggers vei.

Les mer

Ole Wegger ble født 3/12-1859 i Andebu. Han var sønn av den kjente gårdbruker og kommunemann Abraham C. Wegger. Sin første utdannelse fikk han ved Hortens tekniske skole. Straks han var ferdig med sin eksamen, dro han til USA for sin videre utdannelse. Han ble der i 2 år i en fabrikk i Florens i Wisconsin. Men Amerika passet ikke for Wegger, så han returnerte til Norge høsten 1884, og noen måneder senere var han ansatt hos Christensen, i konkurranse med mange andre søkere. Ole Wegger var kjent som litt av et regnegeni, en fremragende administrator med initiativ og stor teknisk innsikt. Egenskaper som kom godt med i den betydelige stillingen han noe senere fikk som leder av bedriften ved siden av Christen Christensen.  Efter hvert ble A/S Framnæs Mek. Værksted den storbedrift som byen har vært stolt av, og som har gitt levebrød for så mange familier i distriktet. Wegger hadde en spesiell omsorg for sine ansatte. Han var dus med alle, høy og lav, og han var den som hjalp i det stille. Mangt et lån og mang en hjelpende hånd rakte han villig ut til sine medmennesker. I et knipetak var han god å ty til, ”direktøren med det store hjertet”. Ole Wegger var nesten med på alt i byens utvikling. Han var medlem av Sandar herredstyre, en tid viseordfører, og innehadde en rekke kommunale verv. Han var direksjonens formann i Vera Fettraffineri. Han var med i ledelsen i fangst og shipping. Han var stortingsmann og innehaver av St. Olavs orden.

Han fratrådte stillingen som direktør ved A/S Framnæs Mek. Værksted i 1932 og flyttet da fra sin vake eiendom på Fjeldvik til Hjertnespromenaden, og døde der i 1936, i en alder av 76 år.

Ole Weggers vei skal minne oss om en av våre store bedriftsledere, som også hadde omtanke for sine medmennesker utenom bedriften, et overskuddsmenneske som var den glade giver til andres ve og vel.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord


 

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Mangler bilder fra Ole Weggers vei

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Ole Weggers vei

   
https://www.sandefjordshistorie.no