Yxney var det opprinnelige navnet på Østerøya som i dag er en halvøy. En vanlig forklaring på navnet Yxney er Okseøy, men forklaringen er usikker.
Yxney er er populært friluftsområde med flotte svaberg, strender og skog. En artig sak med Yxney er at det i naturnvernområde vokser blomsterarten småvendelrot, som er en velkjent art ute i Europa. Den har sitt voksested her ute, som det eneste sted i Norge. Sannsynligvis har arten kommet med i ballastjord på skip fra Europa. En annen forklaring er at det kan være trekkfulgler som har bragt artene med seg.
Ytterst på Yxney er den en del bebyggelse, og kommandør Chr. Christenen bygget i 1900 Villa Yxney som er en av Sandefjords eldste fritidsbolig. Vei ble videreført fra Skogan Gård, og telefonlinje strukket fra Kamfjord allerede i 1901.

Les mer

Ytterst på Yxney rager også Tønsberg Tønne . Dette er en steinvare  malt i svart og hvitt 37 moh og med en omkrets på mer enn 12 meter ved foten. Tønsberg Tønne er i historien  nevnt så lant tilbake som i Sverresagaen. Det nåværende sjømerket Tønsberg Tønde ble satt opp i 1900. Tidligere stod det her en stake med tønne på, derav navnet. Denne ble imidlertid ødelagt av lynnedslag i 1892. Under siste Verdenskrig brukte okkupasjonsmakten Tønsberg Tønne som utkikkspost. Det finnes fortsatt spor etter mannskapsrom og skytestillinger som ble oppført. 
Mange skip har forlist utenfor det urolige farvannet utenfor "Tønna", blant andre briggen Wilhelm Tell som ble bygget i på et skipsverft på Vallø i 1951. Så sent som i 1961 forliste MS Bjørgvin på 2000 brt. Den ligger ca 70 meter utenfor tønna.
Senere ble Villa Yxenøy benyttet som sommerbolig for Lars Christensen, og bolig for Lars Chrisensen jr og senere Thor Christen Christensen. Deretter ble Skogan Gård og eiendommen Yxenøy solgt til Kjell Christian Ulrichsen 

Kilde: Delvis Davidsen, Roger - Et sted i Sandefjord

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Familien Christensens eiendom

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Ytterst på Østerøya

   
https://www.sandefjordshistorie.no