Solløkka ligger idyllisk til innerst i Lahellefjorden. Eiendommen Solløkka 20 tilhørte i sin tid gården Østre Nes. Den ca 70 meter lange badestranden med store gressvoller, fjellknatter og kafeen med dansegulv ble som en magnet for byens ungdommer i mellomkrigsårene.
Da freden kom i 1945 var det nok mange som trodde at Solløkkas popularitet ville avta etter hver.Plassen med de hvite spissteltene fyltes sommer etter sommer. I tillegg  kom Solløkkadagene med kjente artister som et ekstra trekkplaster.
I 1957 var det slutt. Avholdslaget "Vennskap" mente at kafelokalene var uegnet til møtevirksomhet vinterstid. Flere sommere med dårlig vær ga svikt i inntektene for laget, og stedet ble solgt.
Solløkka ble kjøpt av Metodistkirkens Ungdomsforbund i 1958 og omgjort til et aksjeselskap  med navnet Metodistkirkens Kurs og Leirsted.
I 2009 ble Solløkka Leisted igjen solgt og denne gangen til en eiendomsutvikler som rev det meste av den gamle begyggelsen og bygde eneboliger på området.

Kilde: Roger Davidsen "Et sted i Sandefjord"

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Solløkka bade- og leirsted

   
https://www.sandefjordshistorie.no