Brydedammen er et oppdemmet, kunstig skogstjern, med en overflate på rundt 7,1 dekar i Preståsen i Sandefjord kommune.
Det var tidligere et mindre skogstjern her som i 1880-årene ble demmet opp til isdam av seilkutereder Johan Maurits Bryde, som dammen har sitt navn fra.
Dammen ligger rett bak utsiktspunktene over byen fra toppen av Preståsen. I øst lå det opprinnelig en liten vannkulp med et eget, lite oppkomme, som i regnværsperioder sendte overvannet i en liten bekk til Grønliområdet og ut i fjorden.

Les mer

Bryde kjøpte området rundt den lille dammen i 1884. En av hans mange prosjekter var isskjæring på vinterstid. Han så potensialet for en isdam hvor det kunne skjæres is om vinteren for eksport til England om våren med stor fortjeneste. Dette var i en tid med store vaskeligheter for vanlige folk å finne arbeid, og Bryde sysselsatte mange mann for å grave ut og steinsette dammen. Jordmassen som manuelt ble gravd opp ble brukt til å lage demninger rundt vannet. Deretter ble dammen steinsatt.

Bryde eide dessuten skuteverftet i Grønli, ofte kalt «Brydeverven» hvor han hadde sine skip. Det ble bygget en isrenne for å få isblokkene fra den nye isdammen ned til verven og ombord i skutene. Isblokkene skled på isrennen nedover i lia, over «Olsetraet» og Grønliveien og ut på bryggene. Ved enden av isrenna stod arbeidsfolk som tok tak i blokkene med issakser og lastet dem ombord i skutene. Herfra ble isen eksportert til utlandet.

Senere ble også Grans bryggeri i Grønli, som da het Sandefjord Bryggeri og Mineralvandfabrik A/S en viktig avtaker for is for å kunne holde gjæringsprosessen for undergjæret øl kjølig nok. Isen ble lagt rundt lagerkjelleren for å lagre ølet kjølig. Ølet ble lagret på store eikefat på to til trehundre liter, og bryggeriet var avhengig av isen helt til det fikk de første kjøleanleggene.

I dag (2021) er dammen en del av friluftsområdet på Preståsen. Dammen har i dag liten vannutskiftning, og fargen er gul/grønn. Rundt dammen finnes en del forskjellige vierarter, samt eik, furu og bjørk. Det er generelt lite vannkantvegetasjon rundt dammen, men noe lyssiv, mannasøtgras, slåttestarr og trådsiv er observert.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilder:

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Brydedammen

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Isrenna

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Isskjæring

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Brydedammen 4

   
https://www.sandefjordshistorie.no