DET ER 2 GRAVPLASSER PÅ DENNE STASJONEN 

   
https://www.sandefjordshistorie.no