1908 ble Godthul etablert av Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S av Thor Dahl og Ingvald Bryde  med en aksjekapital på NOK 400.000.
De to eide fra starten av 50% hver, men Bryde solgte seg gradvis ut slik at Dahl i 1913 var eneeier.
Selskapet kjøpte den første norske lisens for fangst på Syd Georgia.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net
 

Les mer

Godthul var det eneste stedet på Sør-Georgia hvor det ikke ble etablert produksjonsanlegg på land.
Det var kun en base for kun for  fangst til flytende kokerier.
Første sesong benyttet man Aviemore, neste sesong Admiralen, og deretter Thor I.

Men det ble bygd en kai, et par skur og et vannverk. Godthul fikk sitt navn etter en bukt på øya Veierland i Vestfold.
Stasjonene var eiet av selskaper fra Norge, Skotland, Argentina og Sørafrika.

I perioden 1917-22 var den ingen virksomhet i Godthul, da det flytende kokeriet ble flyttet til Sør-Shetlandsøyene.
Fangstresultat her ble det samme som for de fem foregående sesongene på Godthul..

I løpet av 1920-årene gikk fangsten ned og fangstsituasjonen ble mer usikker. Selskapets eget utstyr var i ferd med å bli foreldet.
Skulle man fortsette fangsten måtte man bygge ny landstasjon. Selskapet hadde store eierinteresser i A/S Odd som fanget ved Syd Shetland.
Selskapets lisens til å drive hvalfangstvirksomhet på Sør-Georgia i ferd med å utløpe.
1929 ble driften i Godthul ble avviklet.

Kilde: wikipedia.com

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no