Strømnes ble etablert av Sandefjords Hvalfangerselskab i 1906 i Strømnesfjorden.
Peder Bogen disponerte de to selskapene Norrøna og Suderø .
I de første årene var det kun flytende kokerier på grunn av manglende leierettigheter for landfast virksomhet.
I 1908 ble det påstartet bygging av anlegg på land og Strømnes var ferdig utbygd i 1914-15.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

 

Les mer

Bogens selskaper drev tidligere fangst henholdsvis ved Shetland og Færøyene med til sammen 3 hvalbåter.
Da sommersesongen i nord var kort, og hvalbåtene ble dermed for dårlig utnyttet.
Ved kapitalutvidelser i februar 1906 la hvert av selskapene NOK 100.000 i det nye selskap, som køpte og innredet «Fridtjof Nansen» til flytende kokeri.
Hensikten var å drive hvalfangst ved Syd Georgia om vinteren med to av morselskapenes hvalbåter, og dermed sette disse i helårlig drift.

Bogen skaffet seg lisens ved personlig å reise til London, hvor Colonial Office av tidshensyn omgikk guvernøren på Falkland og ga muntlig tilsagn om fangst.
Dette var for å inngå  konflikt med Pesca eller South Georgia Exploration Co., måtte det ikke bygges fast anlegg på land.
Først i 1908 fikk man leie grunn i Rosita Cove som da ble omdøpt til Stromness Harbour.

Det ble lagt meget store verdier i «Fridtjof Nansen» som forliste allerede 10. november 1906 rett ut for New Fortuna Bay.
Av de 58 som var om bord omkom 9. De øvrige ble berget av hvalbåtene som var like ved.

Tross et netto tap på over 101.000 kjøpte og utstyrte man en ny «Fridtjof Nansen» til neste sesong, og selskapet opplevde deretter flere år med god fortjeneste.
Selve landstasjonen sto imidlertid først fullt utbygd i 1914-15.

I 1920 etablertes A/S Vestfold gjennom fusjon med Hvalfangerselskabet Ocean. 
Strømnes er vel kanskje mest kjent i forbindelse med Ernest Shackleton.

Det var til Strømnes Shackleton kom etter at hans mannskap på fem tok seg frem til fastlandet i mai 1916,
16 måneder etter polarskipet «Endurance»s forlis.
De hadde seilt fra Elefantøya som ligger 1 300 km sør i en seks meter lang livbåt.
De ankom King Haakon Bay på den andre siden av Sør-Georiga 8. mai. 36 timer senere ankom de Strømnes.

Det som er flott er at Sandefjords historikkeren Odd Galteland oppdaget at det huset myndighetene trodde Shackleton tok sitt
berømmelige bad viser seg å være feil. Huset var ikke bygd på den aktuelle tidspunktet. 
Dagen etter dro de tilbake til Elefantøya for å redde resten av mannskapet.

Hvalfangstvirksomheten i Strømnes opphørte i 1931, og stasjonen ble etter den tid benyttet som reparasjonsbase for hvalfangstbåtene frem til 1961.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Kilde: wikipedia.com

   
https://www.sandefjordshistorie.no