Aktieselskapet Tønsbergs Hvalfangeri ble stiftet 1 .oktober 1907 med hensikt å drive hvalfangst i Sydishavet.
Selskapets disponent var Oscar Hytten, Tønsberg. Selskapet startet med en aksjekapital på kr 300.000

Selskapet ble det første fra Tønsberg som etablerte seg på Syd-Georgia.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

Les mer

1907 ble det første Tønsbergselskapet som drev hvalfangst på den sørlige halvkule etablert 24. desember 1907.
 Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931.
Det var drift i Husvik i 24 år ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guanoprodusert.
Trykk på de enkelte bilder eller knappen les mere for mere informasjon..

Konsesjonen lød på 21 år og fangstfeltet var Syd-Georgia. Det ble innkjøpt et eldre fartøy som ble benyttet som kokeri, fl/k BUCENTAUR. 
To gamle hvalbåter: CARL og MATHILDE. BUCENTAUR, et fartøy bygget som lasteskip i 1875 ved Palmers Co.,
1904 ble Newcastlele innredet til hvalkokeri med tanker for olje i rommene. Fartøyet var på rundt 1.847 brt.
Hun hadde drevet hvalfangst nordpå med to hvalbåter i tre år før hun ble innkjøpt av det nystartede Tønsbergs Hvalfangeri.
Kokeriet BUCENTAUR het BUSEN på i lokalsamfunnet i Tønsberg. Søren Berntsen var selskapets første bestyrer.

Den første basen man valgte lå imidlertid meget værhardt til og viste seg snart uegnet.
Ekspedisjonen ble derfor flyttet til Husvik-havna, eller Husvik Harbour som den siden ble kalt.
Den første tiden måtte hvalbåtene stadig innom den opprinnelige basen og hente etterlatte tomfat.

1909 ble det innkjøpt et nytt kokeri, kokeriet EMS, en fullrigger med jernskrog for £3,100. Ombygget til hvalkokeri.
Gikk inn i tjenesten som hjelpekokeri i Husvik Harbour.

EMS ble solgt videre til Acties Rollo (Lars Klaveness og C. A. Larsen), Sandefjord i 1912 for £5,500

1910 ble aksjekapitalen utvidet til kr. 600.000 samtidig som man etablerte en landstasjon i Strømnesfjorden.
Et sted som bestyrer Søren Berntsen hadde funnet frem til.

Stedet fikk navnet Husvik Harbour etter Berntsen hjemsted, Husvik i Slagen ved Tønsberg.
En stasjon for bearbeidelse av spekk og kjøtt, samt guanofabrik.
Det ble drevet fangst først med 2, så 3 og etter hvert 4 fangstbåter fram til 1931. Busen båtene nr 1 til 8 totalt.

Hvalbåten HUSVIK, MATHILDE, KNØL og RUGGEN. I tillegg hadde man transportbåtene TEIE og ORWELL.
Selskapet hadde også 1/3 part i Tenvik trankokeri.

Tønsberg Hvalfangeri A/S la inn en et ønske om rutetrafikk mellom Syd-Georgia og Falklandsøyene.
Etter en avtale med myndighetene på Falkland ble det i april 1924 opprettet en rute med post og passasjer transport mellom øyene.
Det ble også tatt en avstikker til Deception Harbour etter behov. Fartøyet ble anskaffet fra Frankrike og fikk navnet FLEURUS.
Hun seilte i denne ruten frem til 1933. Da hadde hun gjort 30 turer.  

Dette fartøyet deltok i annen verdenskrig under navnet KNM THORODD med base i Skottland. KNM THORODD hadde under krigen en maskot om bord. En St. Bernhard hund ved navnet Bamse som fremdeles blir minnet hvert år 22/04 i Montrose.

1914 ble «Bucentaur» solgt til Georg Ellefsens hvalfangstselskap A/S Island, også hjemmehørende i Tønsberg.
Året etter ble hun solgt til Harald Bøe i Kristiania og igjen tatt i bruk som lasteskip under navnet DS Forover.
Hun ble nok en gang solgt, i april 1916, denne gang til Olsen & Ugelstad i Kristiania og omdøpt DS Rutenfjell.

1931 ble Husvik ble tatt ut av hvalfangsten hadde selskapet av 16.200 hval produsert totalt  900.000 fat hvalolje og over 380.000 sekker guano.
I fra og med det store opplagsåret i hvalfangsten og fram til 1945 var stasjonen stengt men vedlikeholdt.

1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt opp først med 5, så 6 og til slutt 7 fangstbåter.
Fram til salg av Husvik Harbour i 1960 ble stasjonen stadig modernisert og effektisert.

Det ble forsøkte her med produksjon av frossent hvalkjøtt og det ble etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957.Dette var starten på den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis, men storhvalfangsten i Antarktis var da allerede på hell.

1960 overtok Falklandselskapet Albion Star Ltd., stasjonen  og kjøttproduksjonen ble nedlagt.
 Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken.
1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Chr. Salvesen & Co.
1992 ble overdratt til britiske myndigheter.

Husvik har sitt navn etter Husvik i Slagen i Vestfold, hvor den første bestyreren Søren Berntsen kom fra.
Siden kom Hjalmar Andersen, Herman Berntsen, Leonard Henningsen, Nils Erling Olsen og Fritz Ringdal.

Selskapets disponenter har vært:

1907-18          Oscar Hytten.
1918-38          Hans Borge
1938-45          Fadum & Wang
1945-55          A. C. Olsen
1955-             Bror von der Lippe

En gruppe håndverkere fra Vestfold gjorde i 2006 og i 2008 større reparasjoner på bestyrervillaen, se egen omtale.

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 10

    BILDER

   
https://www.sandefjordshistorie.no