Kamfjord Pukkverk lå, på høyre side, der innkjøringen til Kastet Miljøstasjon ligger i dag.

Les mer

Kamfjord Pukkverk lå, på høyre side, der innkjøringen til Kastet Miljøstasjon ligger i dag.
Det ble drevet av eieren Rolf Bergan fra midt på 1950 tallet, og senere sammen med sønnen Ragnar Bergan, som også overtok driften når faren ble 70 år og gikk av med pensjon.
Etterhvert som boligblokkene i Varden ble bygget og området ble folksomt, så ble det en del snakk og omtale i lokal avisen om sikkerheten.
Driften ble da etterhvert avsluttet på 1980 tallet. Det er mange lokale som husker at de benyttet steinmel,
grus og pukk fra pukkverket ved bygging av nye hus og til drenering og planering av gressplener og gårdsplasser.

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Anlegg

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Kamfjord Pukkverk - oversiktsbilde

   
https://www.sandefjordshistorie.no