Sommerpensjonat på Søndre Strand fra 1880-tallet til 1940, hadde også navnet Strand kystsanatorium. På det meste 140 gjester.
I 1901 ble det oppført et anneks med 17 rom på østsiden av veien, kalt "Villaen"..
I 1925 ble gården og pensjonatet overtatt av Arthur Jensen Eian og frk. Inga Mønnerød. Ved siden av pensjonatdriften tok de også imot de årlige sommerstevnene til Vestfold krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund, med opptil 200 deltagere.
En periode før krigen var det også landhandel her.
Sommeren 1943 ble Strand kjøpt av Vestfold krets av Indremisjon (Normisjon), etter at de allerede hadde leid stedet til guttte- og jenteleirer.
Sist på 50-tallet ble det bygd ny spisesal og forsamlinssal og i 1967 sto 5 internathytter med i alt 110 sengeplasser klare.

Har du gamle bilder eller nye opplysninger ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 


 

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Sommerpensjonat Søndre Strand 1880-tallet til 1940

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Leirsted fra 1939

   
https://www.sandefjordshistorie.no