Vesle Hauanvei er kort veistump som går fra Kjellbergveien, i en vinkel og ender ut i Haneholmveien på Virik.


  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Vesle Hauan vei / Virik

   
https://www.sandefjordshistorie.no