• Totalt bilder i artikkelen: 2

    Østerliveien 7

   
https://www.sandefjordshistorie.no