17.11.1938: Nye veinavn. Veien fra Framnesveien ved Håvald Abrahamsen sydvest ned mot Langestrand: Langestrandsveien.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Sandstranda ved Langestrand

   
https://www.sandefjordshistorie.no