• Totalt bilder i artikkelen: 4

    Østbygda - Veien

   
https://www.sandefjordshistorie.no