• Totalt bilder i artikkelen: 3

    Nes østre

   
https://www.sandefjordshistorie.no