• Totalt bilder i artikkelen: 3

    Engø østre

   
https://www.sandefjordshistorie.no