• Totalt bilder i artikkelen: 2

    Engø vestre

   
https://www.sandefjordshistorie.no