• Totalt bilder i artikkelen: 5

    Elverhøy

   
https://www.sandefjordshistorie.no