• Totalt bilder i artikkelen: 1

    Øyra

   
https://www.sandefjordshistorie.no