Haneholmveien går fra Kjeldbergveien i nord til grensen mot Tjølling ved Syrrist i syd. Navnet kommer fra gårdsbruket Haneholmen som ligger sørvest for Belgau.

Haneholmveien er en av de eldste veiene i Sandefjord og ble brukt som kjerrevei allerede fra 1700-tallet da rideveiene ble utbedret. Sydover passerer veien bl.a. Store Bergan Idrettsplass og avkjøring til Marum.

Ved passering av kommunegrensen til Tjølling endres navnet til Syrristveien. 

I 1940 kom de tyske troppene marsjerende her. 

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Kilde: Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Haneholmveien 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Haneholmveien 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Haneholmveien 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Haneholmveien 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Haneholmveien 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Haneholmveien div.

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Haneholmveien 20

   
https://www.sandefjordshistorie.no