Pindsleåsen hoppbakke

Dessverre så er alt igjengrodd i dag, bildet er tatt i fra Soleveien Hystad.
Iflg. kommentar fra Tore Liverød heter bakken Pindsleåsen, ikke Pindslebakken.
Den lå også lenger til høyre i bildet dere har lagt ut, rett inn for Sole barnehage, i sørlig retning.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Soleveien 61, Sole lokale

   
https://www.sandefjordshistorie.no