• Totalt bilder i artikkelen: 22

    Fisker Ingmar Christensen

   
https://www.sandefjordshistorie.no