• Totalt bilder i artikkelen: 1

    Hystad/Lystad/Granholmen - Gårdsveien 18

   
https://www.sandefjordshistorie.no