Navnet Gokstad eller Gogstad kan ha stammet helt fra 1386 og fra navnet Gaukr. Den mer moderne formen av navnet Gogstad ble mye brukt fra ca. 1500 helt frem til slutten av 1800-tallet hvor navnet Gokstad ble mer og mer brukt.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Gokstadryggen 9

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Gokstad skole

   
https://www.sandefjordshistorie.no