• Annekteringen av Dronning Mauds Land
    Bilder i undergrupper: 8

 • Barken Fortunas forlis 1927
    Bilder i undergrupper: 5

 • Hvalarter og størrelser
    Bilder i undergrupper: 3

 • Hvalfangst
    Bilder i undergrupper: 4

 • Opptageren av Antarktis
    Bilder i undergrupper: 3

 • Skipskjennskap
    Bilder i undergrupper: 3

 • Skonnerten Plattsburg
   

 • Spermaceti
    Bilder i undergrupper: 3

 • Tegninger av Nils Erling Olsen
    Bilder i undergrupper: 2

   
https://www.sandefjordshistorie.no