Framnes skole er en barneskole som ble bygget i 1914 og utvidet i 1955.
I 1964 fikk den et nytt bygg med klasserom, kontorer og gymnastikksal.
I 2012 var det 190 elever.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 

Les mer

Fra side 241 i boken; Lien, Bjørgulv: "Folkeskolen i Sandar og Sandefjord gjennom tidene".kan man lese følgende:
"Tidlig i januar 1944 brøt det ut brann i 4. etasje ved Sandefjord folkeskole. Tyskerne ønsket da ikke lenger å bruke skolen til kaserne og kastet sine øyne på Sande skole. Denne ble beslaglagt den 11. januar. Skolen måtte gjøres klar i løpet av dagen - inventar m.m. måtte ut, og lærerne som bodde i skolebygget måtte flytte straks. Bare vaktmesteren skulle få bo på skolen. Sande skoles innbo ble plassert på Badet. Det aller viktigste arbeid med rengjøring og reparasjoner på Sandefjord folkeskole ble uført. Så kunne elever og lærere etter vel 3 1/2 år igjen flytte inn i egen skole. Men Sande skole var blitt "husløs". Det ble da forhandlet frem en avtale mellom skoleinspektør Lars Hørven i Sandar og skoleinspektør Arthur Pedersen i Sandefjord som gikk ut på at Sande skole skulle få de nødvendige undervisningsrom i Sandefjord folkeskole.
Skolene kom etter hvert i gang fra månedsskiftet januar/februar. Skoletannklinikken ble installert i Rettsalen på Sandar Herredshus. Ettersom skolekjøkkenet var blitt ødelagt ved brannen, ble undervisningen i husstell for både Folkeskolen og Sande lagt til andre skoler i Sandar.
Det er tydelig at tyskerne ikke var fornøyd med Sande skole til innkvartering. I oktober 1944 ble Den Høyere skole i Jernbanealleen beslaglagt og Sande skole frigitt. Det førte til at Realskolen og Gymnaset flyttet opp til Sande der undervisningen fortsatte under kummerlige forhold. Disse ordningene fortsatte til sommerferien 1945.
I mars 1945 beslagla tyskerne også første etasje ved Framnes skole. Det førte til at denne skolen ble gitt fri inntil videre. I slutten av måneden gjorde skolestyret vedtak om at undervisningen ved Framnes skole skulle legges til Breili, og det ble overlatt til førstelærerne ved de to skolene, Nils Rogn og Harry Bergan, å ordne med de praktiske sidene av saken.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bygninger

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Klassebilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Div. bilder

   
https://www.sandefjordshistorie.no