Eiendommen ble utskilt fra Hjertnes i 1868 og kjøper var malermester Ole Peter Tandberg.

Eiendommen ble i 1874 solgt til lvar Andersen Gallis, men allerede samme år overtok dr. Julius Christensen. Han var bror av kommandør Chr. Christensen ved A / S Framnæs mek. Værksted og var gjennom flere perioder Sandefjords ordfører.

Sakfører Thor Klavenes Bryn (1828-1888) overtok eiendommen i 1875 og Bryns navn er bevart i den korte gatestumpen som går fra Torggata til Hjertnespromenaden.

1881 ble eiendommen solgt til Abraham Jacobsen Freberg.

Bygningen med hageanlegg sto nærmest uendret til rivningen i 1973.

Parkeringsplass og tomt for et midlertidig erstatningshus er blitt til Hjertnespromenaden nr. 9.

Eiendommen ble sammen med Hjertnespromenaden 9 kjøpt av firma Thorstein Hansen as og revet i første halvår 1997. Senere er det bygget et større boligkompleks på eiendommene. 

Se bilde av stedet idag


   
https://www.sandefjordshistorie.no