https://salemsandefjord.no/

https://no.wikipedia.org/wiki/Salemkirken_(Sandefjord)

Salem Sandefjord er en frikirke i Sandefjord, tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge og tilhører den verdensomspennende Pinsevekkelsen, som kom til Norge i desember 1906. Salem ble etablert og hadde sine første samlinger i 1929. Menigheten hadde 628 tilskuddstellende medlemmer i 2019. Menigheten praktiserer dåp av troende, som er grunnlag for medlemskap.

Hovedpastor i menigheten er Einar Nymoen (2020)[2].

Menigheten er en flergenerasjons-menighet. Søndager er tradisjonell møtedag, men også resten av uken er det aktivitet. Lørdager har tradisjonelt vært ungdommens kveld, da samles 50 – 100 ungdommer.

Menigheten har egen lokalradio, kafe, barnehave og driver MBS - menighetsbibelskolen.

Salem Sandefjord støtter den norske pinsebevegelsens misjonsarbeid i Hviterussland, Ukraina, Georgia og Swaziland. 

Menigheten støtter også arbeidet til IBRA og KABA. I 2006 var menighetens bidrag til misjon på litt over 250 000 kroner.

Salemkirken er en blomstrende og livskraftig flergenerasjonsmenighet i Sandefjord sentrum og en del av pinsebevegelsen i Norge. https://pinsebevegelsen.no/

 

Se bilde av stedet idag

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no