Den 1 ½ etasjes bygningen i Stockflethsgt 9 ble oppført i 1915. Den er beskrevet som ”jugendstilen på sitt beste”. Bygningen er jugendstil og tegnet av arkitekt Ole Sverre fra Kristiania. Forøvrig samme arkitekt som har tegnet Hotel Atlantic. I fløyen mot nord finnes en spesielt utformet sal med overlys utformet i glassmosaikk og med freskomalerier på veggene.
Stockfleths gate 9 har fått bevaringsprisen, og er blitt beskrevet som jugendstil på sitt beste. Særlig kobbertaket og overlys-oppbygningen er spesiell. Denne endefløyen kunne passet rett inn i Wienerarkitekturen.


 

Se bilde av stedet idag

Av senere eiere kan nevnes skipsreder Reidar Moe, Sandefjord Sanitetsforening (Sanitetens Hus) og stifter og leder av forskjellige kor i Sandefjord - Sverre Valen

   
https://www.sandefjordshistorie.no