Bygd av Johan Evensen i 1932 som bodde der frem til sin død 30. oktober 1995.
Huset ble solgt til Sandefjord Kommune i 1983 under forutsetning at Evensen skulle bo der så lenge han levde, men ingen hadde forutsatt at Johan skulle bli nær 101 år gammel. 
Huset ble revet i 1996 for å gjøre plass til Forsmann 2 og på begynnelsen av 2000 tallet ble Forsmann II, som er omsorgsboliger for pensjonister, bygget på tomta.
Transportfirmaet holdt til her frem til 1955, da kontorene ble flyttet til Kilgata 16. I 1960 kjøpte Johan Evensen Lasken Bensinstasjon og etablerte verksted der.

Kilde: Knut Evensen


 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no