Chr. Christensens Plass har fått navnet etter skipsreder av samme navn.

Plassen ligger mellom Leikvollgata i nord og Kathrineborggata i syd.

Christensen var en stor reder, født 1845 i Sandefjord og døde 1925. Han dro tidlig til sjøs som mannskap på sin fars skute 'Kronprins Carl', der J.M. Bryde var skipper. Skuta forliste, og Christensen dro til København og tok eksamen ved Grønes handelsakademi i 1864. Hans mor Otilie Christensen fortsatte rederiet og forretningsvirksomhet etter sin mann, til sønnen ble så voksen at han kunne overta fra 1868.

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no