Høsts gate går nå fra Sandefjordsveien i øst, over Hystadveien og til den møter Pukkestadveien etter ca 250 meter.

Les mer

Høsts gate er en kort gate som bare dekker tre kvartaler. Før Sandefjordsveien kom, gikk den til Prinsens gate ved daværende Sjøfartsmuseet. Den begynner nå i T-krysset ved Sandefjordsveien, ved Pukkestad gård, og går opp til der den møter Pukkestadveien. For å finne grunnlaget til gatenavnet, må vi støtte oss til Henrik Sandberg og hans beskrivelse av gatenavn basert på kjente personer. Han forteller at det var to kjente Høst-navn i Sandefjord. Først Ludvig Høst, 1792 – 1867, opprinnelig dansk. Under et ervervsmessig opphold på St. Thomas i Vestindia ble han en holden mann. Etter salg av det han eide der, ville han hjem til Danmark, men seilskipet kom ut i uvær og strandet i Norge.
Til Sandefjord kom han rundt 1815, fikk ansettelse i Christopher Hvidts forretning og steg fort i gradene. Etter Hvidts økonomiske havari i 1830 kjøpte Høst både skipet ”Haabet” og Hvidts hus. I tillegg til skipsrederi drev han trelast- og butikkhandel og ble en fremtredende mann i byen. Foruten andre kommunale verv ble han i 1837 Sandefjords første ordfører.
Den andre Høst var sønnen Fredrik Ludvig, 1834 – 1902. Som sin far hadde han betydelig forretningstalent. Med merkantil og språklig utdannelse gikk han inn i sin fars virksomhet. Senere overtok han huset og forretningen ved Torvet, og han videreførte skipsrederiet.
Fredrik Ludvig Høst ble også, sammen med sin kone, en drivkraft i byens kulturliv. Et synlig minne om ham er tegningene av Sandefjords bebyggelse på 1840-tallet. Hus for hus satt han og tegnet på sine eldre dager. Det bør også nevnes at han var formann for direksjonen i Sandefjords Sparebank 1881 – 1886 og direktør for banken 1887 – 1902. Begge Høst-mennene bar tittelen konsul.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 

   
https://www.sandefjordshistorie.no