Navnet Christopher Hvidts plass ble vedtatt i et bystyremøte 27. mars 1901. 
Plassen ble egentlig i 1856 gitt som gave av Christen Lorents Sørensen til byen med betingelse om at den aldri skulle bebygges.

Plassen het egentlig Øvre Torv eller Steentorvet, etter Otto Anton Steen.
Christopher Hvidts plass er oppkalt etter en av byens store sønner. Christopher Hvidt (1780 – 1862) gjorde seg bemerket gjennom dyktighet, foretagsomhet og ikke minst offervilje og innsats under krigen 1807 – 1814, forteller Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord. Under blokaden i krigsårene fikk han sammen med Wedel Jarlsberg bygget kornskip, og han satset mye av sin formue for å berge befolkningen fra nød og sult. Som skipsreder var han i perioder meget velhavende, men led økonomisk sammenbrudd rundt 1814. Hans venn, Grev Wedel Jarlsberg, hjalp ham på fote igjen ved at Hvidt fikk bygge et nytt skip på eget verft, Kamfjordverven. Christopher Hvidt bodde sine siste år på gården Kamfjord, som han drev i flere år. Der døde han 82 år gammel i 1862, beretter Henrik Sandberg.

   
https://www.sandefjordshistorie.no