Her vil vi presentere aksjebrev med en forbindelse til Sandefjord/Sandar.
Har du noen aksjebrev eller firma historier du vil dele med oss ta KONTAKT

   
https://www.sandefjordshistorie.no