Jernbanealleen 15 er et mindre forretningsbygg med butikker på gateplan og kontorer i annen etasje. 

Der Strikkebua nå er (2020) startet Hans Myhra sin frukt og tobakksforretning i siste halvdel av 1940-årene. Myhra spesialiserte seg på piper og pipetobakk og hadde alltid et stort utvalg av piper både i butikken og i utstillingensvinduet. Det var før alle restriksjoner mot røyking kom med forbud både mot reklame og utstilling. Forretningen ble i 1989 overdratt til Børn Nilsen under firmanavnet Hans Myhra eftf - Bjørn Nilsen. Senere flyttet Bjørn Nilsen butikken til hjørnelokalet mot Torget, men forsatt i samme bygning. Nå (2020) er lokalene overdratt til enda en ny eier.

I annen etasje i bygningen ses på det eldste bildet nedenfor at det var en tannlege som hadde sin praksis her, Kaare Hatlemark i 1933.

Arne Svendsen drev med eiendomsmegling og regnskapsbistand i annen etasje på 1950 og 1960 tallet.

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no