Andr. Ellefsen, som kjente denne type kanoner, forteEer at »dei gamle greidome kunde so lett bli vaate og mykje Muss var det aa la kanona«7 .
Ellefsen forbedret selv avfyringsmekanismen idet han erstattet snoravtrekkeren med en avtrekker på skjeftets underside. »Skote vart fyrr loyst ved aa rykkja i ei snor, som var fest til avtrekkaren. Men baade han og skjefte vart no forandra, saa ein no heldt skjefte med baae hender og loyste skote med peikefingeren som paa eit gevær«8 . Ellefsen tok også i bruk den såkalte Krappske tennskrue for avfyring av skuddet.

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no