Sandefjord kommune brukte i mange år området mellom Breili og Hegnaveien, både syd og nord for Vardeveien som kommunal søppelfylling. Her ble alt avfall fra både husstander, forretninger og industri kastet usortert og uten tanke for mulig forurensning.
Det hendte også at det ble små og store branner i mye av det lett antennelige avfall som ble dumpet her. Senere ble det fylt på store mengder fyllmasse som stein, jord og grus som dekket over fyllingen.
Nå er området bebygget med handelsnæring og varehus.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no