29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Tomtearealer. Bygge- og lagertomt.

Fram til midten av 1970 tallet hadde Østlandske Bygningsartikkelkompani as en del av sitt lager for byggevarer her. Bedriften var stor med butikk på hjørnet av Kongens gate og Dronningens gate. Deretter bygde Sandefjords Sparebank et boligkompleks for pensjonister på eiendommen. I første etasje og på hjørnet mot Dronningensgate har det også vært ulike butikker 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no