Eiendommen består av to bygninger. Nr. 10 A nærmeste Sverres gate, 10 B på vestsiden bak 10 A, bygget 1988.

Der det nå er et nyere boligbygg, drev Holand ved og kullforretning sitt utsalg og lager.
Her holdt møbeltapetserer Alf Kåre Kristoffersen til i 1930 før han i 1931 flyttet til Sverres gate 7.

I Sverres gate 10 lå også Ved og kullforretningen til Carl Christian Eide . Denne ble senere overtatt av Holands kos og vedforretning med kontor og lager

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no