Dragehuset "Villa Noatun", bygd av skipsreder Stenseth.

   
https://www.sandefjordshistorie.no