Rådhusgata 10, kalt Linnaaegården, er antakelig oppført rundt 1850. Stilmessig hører hovedbygningen til empiren, og har mye originalt bevart. Fasadene mot gaten (hovedfasaden) har en rytmisk oppbygging og vindusplassering, mens fasaden mot bakgården har en mer tilfeldig vindusplassering. Glassverandaen er nyere, kanskje fra 1920-tallet. Sidebygningen har en klassisk utforming, og har saltak med kinavipp; en byggeskikk som var vanlig på 1800-tallets første del. Uthuset bakenfor har en enkel og tradisjonell utforming og er angitt til å være oppført mellom 1850 – 1899. Det er sannsynlig at uthuset er oppført samtidig som hovedhuset. Tidligere var det en forhave til Linaaegården. Linaaegården er et helhetlig anlegg, med hovedbygning, sidebygning og uthus, bakgård og have. Anlegget har overlevd to bybranner, og representerer en komplett bygård som nå er sjeldent i byen Sandefjord. Eiendommen var fra 1860-tallet eid av Linaae (derav navnet), og familien eide eiendommen i over 50 år. De drev skipsmekling og redervirksomhet.
Anlegget Linaae-gården er unikt fordi dette er et byanlegg som har samtlige bygninger fra midten av 1800-tallet bevart. Som et anlegg er verneverdien for eiendommen meget høy.

 

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Området

Linnaaegården må ”leses” sammen med de andre trehusene i kvartalet. Nærmeste nabo er Rådhusgata 8; en bygning fra omtrent samme tid som Rådhusgata 10, også denne i empire. Rådhusgata 8 har høy verneverdi, og når man leser Rådhusgata 8 og 10 som et sammenhengende tidsbilde har disse meget høy verneverdi. Det er viktig å påpeke at uthusene hører med i dette bildet. Rådhusgata 6 hører også med i dette miljøet; dette er en tidligere uthus. Uthusene bidrar således til å skape bakgårdene også for naboeiendommene.

KILDER: Uttalelse vedr. varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Storgata 7 og Rådhusgata 10 - gbnr 173/129-133 - Sandefjord kommune

   
https://www.sandefjordshistorie.no