"Hensynet til å gi byen et tiltalende ansikt  mot sjøen som byen kan være bekjent av", var sentralt da Bystyret i 1952 gikk inn for bygge ut småbåthavna i Hjertnesbukta. Den var i utgangspunktet beregnet til å ta 240 - 250 småbåter. Imidlertid var det ikke full enighet om plasseringen. Enkelte ville ha småbåthavna i Kamfjordkilen, da det ble påpekt at det i Hjertnesbukta kunne være "forferdelig sjø i sønnavær", og at flomkloakken kom ut her. Imidlertid landet man på Hjertnesbukta, og det møysommelige arbeidet med spunting og mudring kunne starte.

Mudderet som ble pumpet opp ble lagt inn over i Badeparken. Vannet ble drenert ut og etterhvert tørket grunnen og planeringen og bygging av selve havna kunne komme i gang.
Navnet "Hesteskoen" kom av at havna ble utformet som en halvsirkel, eller hestesko. På folkemunne fikk også kanalen som ble gravd ut både som flomkloakk og drenering av overvann kalt Bøe-kanalen etter ordfører Fridtjof Bøe som var en av drivkreftene i dette store prosjektet .

Kilder: Olstad, Finn: Sandefjords Historie

   
https://www.sandefjordshistorie.no