12.03.1929: Fra lærer ved Sandefjords Handelsgymnasium, Halvdan Feen, er indkommet andragende om kommunal garanti kr 13.000, til opførelse av vaaningshus på festet tomt, Leikvollgaten nr. 63 ("Brydeløkka").
30.09.1937: På Venstres valgliste, handelslærer Halvdan Feen.

   
https://www.sandefjordshistorie.no