Doktorgården eller Ebbesengården fikk navn etter badelege J. T. Ebbesen som sammen med hustruen Henriette Sofie flyttet inn i 1846. I deres tid var bygningen nærmest som en kulturinstitusjon i byen.
Doktorgården er bygd av møllermester Johan Carl Gabrielsen i 1838. 
Senere, etter Ebbesens død i 1867,  flyttet Ragnhild Castberg inn hos sin tante Henriette og drev sin private skole:
Frøken Ragnhild Castbergs private forberedelsesskole,. i dette huset.
Huset ble revet i 1965.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no