Veteranmonumentet

Følgende har gitt sin støtte for å få reist monumentet:
Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner NVIO
Forsvarsdepartementet
Anders Jahres Humanitøre Stiftelse
Slagen Gruppen AS
Carl C. Fon AS
Grøntanlegg AS
Sandefjord Kommune

Produsent: Sandefjord Stemhuggero AS

Sandefjord 24.oktober 2009

 

https://sandefjord.nkdb.no/objekt/502468/Ukjent

Nord i Kirkeparken ble det på FN-dagen 24. oktober 2009 avduket et monument gitt av NVIO, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Avdeling Sandefjord og Nordre Vestfold, for å hedre alle som har mistet livet i FN- og NATO-operasjoner under norsk flagg. Ved avdukningen den 24. oktober 2009, var blant annet Fylkesmann i Vestfold, Mona Røkke og varaordfører Vidar Andersen tilstede.

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no