Skriv fra Sandefjord Handelstands Forening i mars 1922

«Da S. H. F. er bekjendt med at rikstelegraf og rikstelefonens nuværende lokaler skal fraflyttes, tillater S. H. F. seg i ærbødighet å anmode det ærede telegrafstyre om at lokalene nu må bli overflyttet til S.fjord & Omegns Telefonfor.s gård i de nu av S. H. F. benyttede lokaler . Man vil derved kunne lette handelsstandens arbeid med sin korrespondanse. I 1ste etasje i nevnte gård har man postkontoret og i 4de etasje S. & O. T. f.s lokaler. Får man så rikstelegraf og rikstelefon i 2den etasje får man samtlige disse tre for det interurbane samkvem så viktige instanser under ett tak, hva der selvsagt vil lette byens næringsliv i høy grad.» 
Iflg. telefonkatalogen for 1951 holder Telefonforeningen til i Rådhusgata 12, 4. etasje. Driftsbestyrer var da ing. Stabel.

18.12.1935: Rodeforstander rode 7: Kontorist Fredrik Rønning, Rådhusgaten 12.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Sandefjords første telegrafist var C. A. Hoff. I 1871 ble stillingen som post- og telegrafekspeditør slått sammen og telegrafrevisor i Christiania, Ole Hansen, ble ansatt i dobbeltstillingen. I Sandefjords historie er han blitt «postmesteren» fremfor noen annen. Han var født 20. desember 1827, men burde vært født i mai måned. For sammen med sønderjyden Mathias Conrad Peterson, redaktør av «Adresseavisen» i Trondheim, og Henrik Wergeland, har ingen innlagt seg så stor fortjeneste av 17. mai feiringen som han. Det var ham som i samarbeid med sin gode venn Bjørnstjerne Bjørnson arrangerte det første barnetoget i Christiania 17. mai 1870. Det tellet 30 barn med Bjørn B. i spissen. Ideen var Ole Hansens. At han derfor ble grunnleggeren av barnetoget i vår by var jo en selvfølge. Han døde i Sandefjord 20.10.1910.

Postmesterstillingen var et bierverv i Sandefjord like til 1854. Den siste «private» postekspeditør var skipper, reder, skips- bygger, kjøpmann, brennevinshandler, post- og dampskipsekspeditør Lars Engebretsen, banksjef Lars Klaveness’ morfar. Fra 1855 til 1862 var F.Rosenkilde og fra 1862 til 1871 T h. Broch postmestere. 24. juni 1857 fikk Sandefjord telegrafstasjon.

   
https://www.sandefjordshistorie.no