Gassverket, eller senere Gassverktomta, lå der brannstasjonen ligger i dag (2020), mellom Sandefjordsveien og Hystadveien.

Innkjøringen var mellom Prinsens gate 28 og 30.

Gassverket ble anlagt i 1912 og var i drift til den formelle sluttdagen 1. mai 1949. Da het det at Gassverkets ovner var rene ruiner og ledningsnettet i gatene var rustet vekk.

Den store gassbeholderen som stod her ble solgt til en skraphandler i Larvik.

Kilde: Davidsen, Roger: Et sted i Sandefjord 

Ny brannstasjon sto ferdig i 1999 og består av vognhall med tilhørende verksteder, slangetårn, kjøkken, stue, soverom til mannskapene, møterom og undervisningsrom.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Bakgrunnen for å anlegge et gassverk i 1912 var at økningen i elektrisitetforbruket økte mye i kommunen, og uenigheten i kommunestyret var stor. Anders Kaupang fra Arbeiderpartiet mente at kommunen selv burde investere i et gassverk, men andre mente risikoen var for stor, da det var en investering på kr. 150.000. Gassen som ble produsert gikk stort sett til private husholdninger.

Kommunen kjøpte aksjer for kr. 60.000 som var en tredjedel av aksjekapitalen. Thor Dahl gikk foran blant de lokale investorene og kjøpte aksjer for kr.10.000. Etter hvert overtok kommunen samtlige aksjer i gassverket. Da var det klart at dette var et populært tiltak, og i 1913 kunne doktor Christensen opplyse at de fleste husstandene i Sandefjord hadde lagt inn gass.

Kilde: Olstad, Finn: Sandefjords historie  


   
https://www.sandefjordshistorie.no